TS. Nguyễn Hải Ninh

Công việc:

  • Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương
  • Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế
  • Trưởng phòng Mobile Commerce Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC
  • Quản lý hoạt động sản xuất phần mềm và kinh doanh dịch vụ Internet trả trước  Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC
  • Là chuyên gia tư vấn và tham gia giảng dạy các khoá đào tạo về Marketing, Hành vi khách hàng,… của Bộ Công thương, Viettel,…

Học vấn:

  • Cử nhân Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, Đại học Flinders, Australia
  • Tiến sĩ Marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Một số công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Mobile – marketing: Khoảng lặng cần thiết cho sự phát triển 2008 Tạp chí Marketing
2 Mobile marketing, tại Việt Nam 2007 Tạp chí kinh tế phát triển
3 Những đặc trưng của kênh Marketing mới – Mobile – Marketing 2011 Tạp chí kinh tế phát triển
4 Nghiên cứu các bước triển khai chiến dịch Mobile Marketing 2011 Tạp chí kinh tế phát triển
5 Factors affecting consumer’s behaviors toward mobile marketing in VietNam 2012 Kỷ yếu hội thảo quốc tế về phát triển kinh tế Việt Nam  do đại học Kinh tế quốc dân tổ chức
6 Phân tích thái độ, động cơ của sinh viên đối với các chương trình đạo tạo của khoa đào tạo quốc tế Đại học Ngoại thương Hà Nội 2013 Kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 5 năm thành lập khoa ĐTQT – FTU
7 Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa tươi đóng hộp dành cho trẻ em. 2015 Kỷ yếu hội thảo quốc gia về tiêu dùng hàng nội – hàng ngoại trong thời kỳ hội nhập
8 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng Việt Nam 2015 Tạp chí kinh tế & dự báo
9 Study of foreign branded dairy products in Vietnam 2016 Journal of Vietnam socio-economic development
10 Nghiên cứu sự thoả mãn của khách du lịch nước ngoài đối với điểm đến du lịch – Hà nội 2016 Kỷ yế hội thảo quốc gia Đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng Marketing và định giá ở Việt Nam
11 Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm nhân thọ 2017 Tạp chí kinh tế – dự báo
12 Nghiên cứu hành vi mua tour du lịch trực tuyến của người tiêu dùng Hà Nội 2016 Kỷ yế hội thảo quốc gia MiCA 2016
13 Chính sách liên quan đến lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2016 Tạo chí Kinh tế đối ngoại