KIẾN THỨC MARKETING

Sản phẩm Tiếp thị số – Digital Marketing Product

  Digital Marketing Product We’ve already considered product as part of the marketing mix. Two previous tools for product decision-making have been introduced – Product Life Cycle (PLC) and the Three...

HÀNH VI KHÁCH HÀNG

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG – GIẤC MƠ KHÔNG CÓ THẬT.

Ngẫm} KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - GIẤC MƠ KHÔNG CÓ THẬT. Thủ tướng và các nhà lãnh đạo nhà nước đi công du đến đâu cũng...

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Phần 1.1) – NỀN GIÁO DỤC BỊ...

Phải khẳng định chất lượng là thứ không thể thay đổi trong ngày 1 ngày hai mà cần cả một sự kiên trì theo...

GÓC CỦA NINH

MARKETING 24H

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (phần 1)

{Giáo dục} TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (phần 1) Những ngày này, khu dự thảo của luật giáo dục đang được bàn luận, góp ý kiến trước...

BÁN GÌ NHỈ?

NGHIÊN CỨU MARKETING

SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT